Strafrecht

Wordt u verhoord naar aanleiding van een geweldsincident? Neem contact met mij op voor advies en eventueel bijstand tijdens het verhoor. Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan heeft u recht op de best mogelijke verdediging. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar om wijs te worden uit alle papieren, dossiers en strafrechtelijke termen, raden we dit wel aan. Meijering Advocatuur kan u helpen en bijstaan met de strafzaak. Wij zorgen voor de juiste stukken en bespreken de zaak met u.

Meijering Advocatuur begeleidt u volledig tijdens de gehele strafrecht procedure. Wij verdedigen u bij de zitting bij de rechter. Ingewikkelde termen die langskomen in de procedure vertalen we. Ook hebben we de kennis om zogenaamde vormfouten te voorkomen en de rechter te wijzen op zaken die van belang kunnen zijn.