Welkom

Ontdek een gespecialiseerd juridisch kantoor met inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in civiel – en strafecht. Mijn naam is Niels van Dijk en het is mijn missie om een juridische oplossing te verkrijgen binnen kwetsbare omstandigheden.

Mijn inzet voor personen richt zich voornamelijk op het verlenen van bijstand aan verbalisanten, nadat er is geklaagd over een handeling uitgevoerd binnen de rechtmatige uitoefening van de dienst. Voorafgaande de klachtafhandeling hebben leidinggevenden en gedelegeerden hun bezwaren in de regel globaal kenbaar gemaakt en is mijn inzet gevraagd op het moment dat de persoon zich geconfronteerd ziet met een concrete strafrechtelijke aangifte.

Mijn inzet voor organisaties richt zich voornamelijk op het inrichten van nieuwe – en het beoordelen van bestaande klachtenregelingen, zodat deze aan gewijzigde maatschappelijke verplichtingen kunnen blijven voldoen, om zorgvuldig om te gaan met de rechten, verplichtingen en belangen van allen, die zich aan de organisatie hebben verbonden. Een vastgelegd respect voor de menselijke maat leidt tot een onderlinge- en maatschappelijk verbindende factor.

Wat mijn dienstverlening onderscheidt, is mijn betrokkenheid bij vraagstukken omtrent veiligheid, integriteit en klachten. Dit is het resultaat van doorverwijzingen door bestaande referenten belangenbehartigers en de betrokken veiligheidsdiensten en overheidsinstanties. Deze doorverwijzingen zijn altijd onderhevig aan voorwaarden die integraal deel uitmaken van mijn inzet. Buiten deze focus ben ik ook beschikbaar op individuele basis, zij het onder aangepaste voorwaarden

Deze betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken wordt verder weerspiegeld in mijn pro deo dienstverlening en optreden als kwaliteitsfunctionaris. Ik ben geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand om op toevoegingsbasis juridisch bijstand te verlenen. Daarnaast en bovendien ben ik gecertificeerd door de Orde van Advocaten als trainer, Intervisiebegeleider en Peer Reviewer

Met een praktijkgerichte aanpak, gekenmerkt door loyaliteit, discretie en bewezen successen, bied ik u nieuwe momenten waarop u kunt beslissen om de regie weer terug te nemen en te plaatsen waar die hoort: namelijk bij Uzelf. Voor mij is een de zaak gewonnen, als het resultaat aan uw verwachtingen heeft voldaan.