Advocaten

Mr. N.P. Van Dijk

Mr. N.P. van Dijk studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht.

Na zijn studie is hij gaan werken als jurist bij ARAG Rechtsbijstand. Voorts als advocaat bij achtereenvolgens Liefferink & Partners, Peters & van Dijk en Partners en Van Dijk, welk laatstgenoemde praktijk is opgevolgd door Niels van Dijk Advocatuur.

Niels van Dijk is lid van zowel verschillende juridische specialisten organisaties als maatschappelijke organisaties zoals de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden Nederland (VAAMN). Daarnaast en bovendien gecertificeerd Gespreksleider Intervisie (sinds (2020) en Peer Reviewer (sinds 2023) en als zodanig bevoegd door de Orde van Advocaten tot het toekennen van opleidingspunten aan de beroepsgroep op basis van toetsing en waarborg van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook member van Rotary & Amicitia Amersfoort.

Hij staat verbalisanten bij in kwesties die intern worden onderzocht door de Dienst Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) en extern onderzoek door deze Dienst in opdracht van het Openbaar Ministerie, Rijksrecherche, Koninklijke Marachaussee BSB, dan wel een Dienst die past bij een strafrechtelijk onderzoek naar embargo zaken.